Incasso

Indien u een niet-betalende klant heeft kan uiteindelijk een incassoprocedure noodzakelijk zijn. Die procedure kan tegen een zeer scherp tarief voor u worden gevoerd. Desgewenst kan ook beslaglegging geregeld worden, zodat verhaal van de vordering veilig wordt gesteld. Ook het aanvragen van het faillissement van de debiteur is soms een effectief middel om betaling af te dwingen.
Procesrecht

Het voeren van allerlei procedures, zoals het kort geding, hoger beroepsprocedures, arbitrage alsook het verzorgen van beslag en executie.

Lees verder
Echtscheidingsrecht

Hieronder vallen onder meer zaken als echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen en het huwelijksvermogensrecht.

Lees verder
Ondernemingsrecht

Het adviseren en procederen over alle aspecten van een onderneming. Bijvoorbeeld over bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en dreigende faillissementen.

Lees verder
Civiele- en handelspraktijk

Dit rechtsgebied ziet op het adviseren en procederen over commerciële aangelegenheden, waaronder het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en handelsgeschillen. Bijvoorbeeld in geval van koop-verkoop, wanprestatie, gebreken, maar ook onrechtmatigde daad. Ook het burenrecht valt bijvoorbeeld hieronder: Over bijvoorbeeld geschillen tussen buren met betrekking tot de perceelsgrens of overlast kan geadviseerd of indien nodig geprocedeerd worden.

Lees verder
Incasso

Indien u een niet-betalende klant heeft kan uiteindelijk een incassoprocedure noodzakelijk zijn. Die procedure kan tegen een zeer scherp tarief voor u worden gevoerd. Desgewenst kan ook beslaglegging geregeld worden, zodat verhaal van de vordering veilig wordt gesteld. Ook het aanvragen van het faillissement van de debiteur is soms een effectief middel om betaling af […]

Lees verder
Huurrecht

Hieronder valt zowel huurrecht bedrijfsruimte (“middenstandsruimte” en “overige bedrijfsruimte”) als woonruimte. Te denken valt aan ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, vorderingen tot betaling van de achterstallige huurpenningen en schadevergoeding, alsmede het screenen en opstellen van huurovereenkomsten.

Lees verder
Vastgoed

Dit rechtsgebied heeft onder meer betrekking op de koop en verkoop van onroerend goed, overeenkomsten van aanneming, overeenkomsten met de de architect, met de constructeur, etc..

Lees verder
Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat jurdische kwesties met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, concurrentie-/relatiebedingen, ontslag en loonvorderingen, alsmede het screenen en opstellen van arbeidsovereenkomsten.

Lees verder