Civiele- en handelspraktijk

Civiele- en handelspraktijk

Dit rechtsgebied ziet op het adviseren en procederen over commerciële aangelegenheden, waaronder het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en handelsgeschillen. Bijvoorbeeld in geval van koop-verkoop, wanprestatie, gebreken, maar ook onrechtmatigde daad.

Ook het burenrecht valt bijvoorbeeld hieronder: Over bijvoorbeeld geschillen tussen buren met betrekking tot de perceelsgrens of overlast kan geadviseerd of indien nodig geprocedeerd worden.