Huurrecht

Huurrecht

Hieronder valt zowel huurrecht bedrijfsruimte (“middenstandsruimte” en “overige bedrijfsruimte”) als woonruimte. Te denken valt aan ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, vorderingen tot betaling van de achterstallige huurpenningen en schadevergoeding, alsmede het screenen en opstellen van huurovereenkomsten.