Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het adviseren en procederen over alle aspecten van een onderneming. Bijvoorbeeld over bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en dreigende faillissementen.