Tarieven voor incassozaken (niet betwiste vorderingen).

Tarieven voor incassozaken (niet betwiste vorderingen).


I. Buitengerechtelijke incasso.

Voor het opstellen van de sommatiebrief (en een eventuele herinnering), waarbij ook aanspraak wordt gemaakt op betaling van incassokosten, wordt € 50,– excl. BTW in rekening gebracht.

Situaties:
Indien de schuldenaar naar aanleiding van die brief de hoofdsom en de incassokosten betaalt, brengen wij u het bedrag aan incassokosten in rekening;
Indien de hoofdsom (gedeeltelijk) wordt voldaan en de incassokosten niet, brengen wij u geen verdere kosten in rekening.

Indien de hoofdsom en de incassokosten niet worden voldaan brengen wij u geen verdere kosten in rekening.

II. Gerechtelijke incassoprocedure

Honorarium opstellen dagvaarding (in geval van een niet betwiste vordering): € 250,– excl. BTW en 6% kantoorkosten.

Voor overige werkzaamheden (de procedure betreffende) kan een uurtarief of een vast bedrag worden overeengekomen.

Situaties:
Indien de schuldenaar bij vonnis wordt veroordeeld om de hoofdsom (of een deel daarvan) en de incassokosten te betalen, brengen wij u (naast voornoemde € 250,–) het bedrag aan incassokosten in rekening.

Indien de schuldenaar de hoofdsom (of een deel daarvan) moet betalen maar geen incassokosten, brengen wij u (behoudens voornoemde € 250,–) niets in rekening.

Indien de schuldenaar niets aan u behoeft te voldoen, brengen wij u (behoudens voornoemde € 250,–) niets in rekening.

Kosten van derden
Aan het procederen zijn wel kosten verbonden: namelijk griffierechten (een aan de Rechtbank afhankelijk van de hoogte van de vordering te betalen bedrag) en deurwaarderskosten. In de procedure wordt uiteraard wel vergoeding van die kosten gevorderd en die krijgt u vergoed indien u bij vonnis in het gelijk wordt gesteld.

Conservatoir beslag
Honorarium opstellen verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag (in geval van een niet betwiste vordering): € 250,– excl. BTW en 6% kantoorkosten. Vergoeding van de aan het beslag verbonden kosten wordt uiteraard gevorderd.

Situaties:
Indien de schuldenaar (reeds) naar aanleiding van het beslag de hoofdsom (of een deel daarvan) en de incassokosten voldoet, brengen wij u (naast voornoemde € 250,–) het bedrag aan incassokosten in rekening.

Indien de schuldenaar (reeds) naar aanleiding van het beslag de hoofdsom (of een deel daarvan) betaalt, maar geen incassokosten, brengen wij u (behoudens voornoemde € 250,–) niets in rekening.

Het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar
Honorarium opstellen verzoekschrift tot faillietverklaring € 250,– excl. BTW en 6% kantoorkosten. Vergoeding van de aan het beslag verbonden kosten wordt uiteraard gevorderd.

Situaties:
Indien de schuldenaar (reeds) naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift (dus voordat er verweer is gevoerd en voordat er een zitting heeft plaatsgevonden) de hoofdsom (of een deel daarvan) en de incassokosten voldoet, brengen wij u (naast voornoemde € 250,–) het bedrag aan incassokosten in rekening.

Indien de schuldenaar (reeds) naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift (dus voordat er verweer is gevoerd en voordat er een zitting heeft plaatsgevonden) de hoofdsom (of een deel daarvan) betaalt, maar geen incassokosten, brengen wij u (behoudens voornoemde € 250,–) niets in rekening.

Voor overige werkzaamheden (als bestudering van een eventueel verweer en het bijwonen van de zitting) kan een uurtarief of een vast bedrag worden overeengekomen.

Ook zijn aan het indienen van een verzoek tot faillietverklaring griffierechten verbonden.